MUKANA SUUNNITTELEMASSA ENSI KIRJAIMENI ABC-SARJAA

Meillä oli ilo tehdä yhteistyötä hienon asiantuntijajoukon kanssa. Se koostui lukemisen asiantuntijoista, joilla on vahva ja monipuolinen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen opettamisesta.

Fil. tri Liv Engen on työskennellyt opettajana ja logopedina. Hän on toiminut vuosia peruskoulun opettajana ja työskentelee nykyisin apulaisprofessorina Stavangerin korkeakoulun Nasjonal senter for leseopplæring og leseforskingissa. Engeniä kiinnostavat erityisesti pienten lasten lukemisen opetus, lukemisen stimuloiminen ja innostaminen, luetun ymmärtäminen ja lukemisen valmiudet.

Fil. tri, kliinisen psykoligian spesialisti Henning Rye on opiskellut lapsipsykiatriaa ja työskennellyt vuosia Oslon Sentralinstituttet for Habiliteringin pääpsykologina. Hän on tehnyt psykologista hoitotyötä sekä lasten että aikuisten parissa. Hän ollut vuosia mukana tutkimassa ja kehittämässä tukea mm. erityislasten ja -perheiden tarpeisiin. Hän on kirjoittanut lukuisia artikkeleitaja kirjoja. Hän toimii professorina Oslon yliopiston kansainvälisellä erityispedagogiikan laitoksella.